Odległość reklamy - konstrukcji od drogi

Odległość reklamy od drogi? krajowej? autostrady?

W jakiej odległości należy ustawić reklamę – konstrukcję od drogi?

Odległość reklamy - konstrukcji od drogi
Odległość reklamy – konstrukcji od drogi?

Ustawienie reklamy jest zależne od planu zagospodarowania przestrzennego teren czyli tam gdzie chcemy ustawić konstrukcję. Standardowe odległości od pasa jezdni to:

1. Autostrada
– Teren Zabudowany – 30 m
– Teren Nie zabudowany – 50 m

2. Droga Ekspresowa
-Teren Zabudowany – 20 m
-Teren Nie zabudowany – 40 m

3. Droga Krajowa
– Teren Zabudowany – 10 m
– Teren Nie zabudowany – 25 m

4. Droga Wojewódzka i Powiatowa
– Teren Zabudowany – 8 m
– Teren Nie zabudowany – 20 m

5. Droga Gminna
– Teren Zabudowany – 6 m
– Teren Nie zabudowany – 15 m

Odległość reklamy od ronda to 50 m