Reklama przy drodze krajowej i autostradzie – jak ją uzyskać?

Reklamy w pasie drogowym to doskonały sposób na to by poszerzyć zasięg informacji o własnych usługach i produktach, które chcemy zaoferować potencjalnemu klientowi.

Z uwagi na fakt, że autostradą w ciągu dnia przejeżdża mnóstwo samochodów, w których średnio może znaleźć się 4 osoby to prawdopodobieństwo, na zainteresowanie ofertą z nośnika reklamy wzrasta wielokrotnie.

Zanim jednak podejmiesz decyzję o tego rodzaju reklamie, to musisz pamiętać, że uzyskanie reklamy wielkoformatowej przy autostradzie wymaga podjęcia kroków formalnych zanim podejdzie się do realizacji projektu w studiu reklamowym.

Najpierw szczegółowy projekt reklamowy

Jednym z ważniejszych elementów, które są potrzebne aby zrealizować swoje zamierzenie dotyczące postawienia własnej reklamy przy jezdni jest dokładny projekt. Należy go wykonać w pierwszej kolejności, ponieważ od niego zależy to czy uzyskamy zgodę na umieszczenie reklamy w pasie drogowym, czy to na drodze lub w jej pobliżu, czy nie.

W tym projekcie należy uwzględnić jak najwięcej szczegółów dotyczących tego w jaki sposób będzie się prezentował wizualnie, a także konstrukcyjnie, a poza tym ważne jest aby zaznaczyć również miejsce gdzie chcielibyśmy daną reklamę umieścić w przestrzeni drogi publicznej.

Zasady prawne, które trzeba uwzględnić aby uzyskać pozwolenie na budowę reklamy przy autostradzie

Warto wiedzieć, że praktycznie większość reklam zewnętrznych należy, przed umieszczeniem ich w wybranym miejscu, zgłosić do odpowiedniego urzędu odpowiadającego za daną powierzchnię miejską lub drogową. Według prawa budowlanego i prawa o ruchu drogowym uzyskanie zgody w drodze decyzji administracyjnej jest niezbędne do dalszych działań związanych z ekspozycją reklamy.

Jeśli chodzi o autostrady i podobne drogi, to tematem tym zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie trzeba złożyć odpowiedni wniosek, związany z wykonywaniem robót budowlanych, który jest dostępny do pobrania na ich stronie internetowej. Tam również znajdują się odpowiednie i wyczerpujące informacje które pozwolą wstępnie określić czy twoja reklama spełnia podstawowe warunki do zakwalifikowania się do pozytywnej decyzji na temat projektu reklamowego od tego organu prawnego.

Przyjrzyjmy się bliżej zasadom prawnym, zasadom umieszczania powierzchni reklamowych, które trzeba spełnić by postawić własną reklamę wielkopowierzchniową przy autostradzie.

Rodzaj reklamy i tablic reklamowych

  1. Każdy rodzaj reklamy należy zgłosić do odpowiedniego urzędu sprawującego pieczę nad daną drogą przejazdową – wedle ustawy o drogach publicznych. Dotyczy to zarówno stawiania nowych powierzchni reklamy, jak i ich remontu oraz montażu urządzeń reklamowych czy konstrukcji billboardów.
  2. Całkowity zakaz stawiania reklam przy drogach międzynarodowych, szczególnie przy krawędzi drogi jak i krawędzi jezdni.
  3. Całkowity zakaz umieszczania urządzeń wysyłających lub odbijających światło, które powodują oślepienie lub wprowadzenie w błąd uczestników ruchu dróg ekspresowych.
  4. Reklama, która jest konstrukcją na stałe połączoną z gruntem jest uznawana za rodzaj budowli, co wymaga uzyskania pozwolenia na umieszczenie jej w danym miejscu – zgody zarządcy drogi.
  5. Zakaz umieszczania reklam które imitują znaki drogowe, sygnalizację oraz wszelkiego rodzaju urządzenia drogowe – reklamy z tymi znakami są niezgodne z prawem.
  6. Reklamy świetlne i podświetlane wymagają pozwolenia na ich postawienie, jednak tak aby nie przeszkadzały ani nie wprowadzały w błąd uczestników ruchu.
  7. W reklamach zabrania się używania ruchomych obrazów, efektów wizualnych oraz przerw pomiędzy wyświetlanymi informacjami.

Lokalizacja reklamy i droga

  1. Usytuowanie reklamy – Reklama przy autostradzie powinna być umieszczona (minimalne odległości) 30 m od zewnętrznej krawędzi jezdni w terenie zabudowanym oraz 50 m przy pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi.
  2. Umieszczanie reklam i szyldów w okolicy węzłów i zjazdów – występuje ograniczenie w przypadku stawiania reklam – zabrania się umieszczania reklam w tych miejscach.
  3. Po ustanowieniu zgody na umiejscowienie reklamy konieczne jest uzgodnienie z jej zarządcą miejsca jej lokalizacji.

Kiedy reklama spełnia wszystkie powyższe warunki, po złożeniu wniosku do zarządcy drogi należy oczekiwać decyzji. Traw ona ustawowo do 30 dni jeśli chodzi o tradycyjne reklamy. Pamiętać należy jednak, że jeśli twoja reklama jest skomplikowana, to wtedy czas ten przedłuża się do dwóch miesięcy. Zarządca na swojej stronie internetowej zastrzega sobie jednak, że stara się odpowiadać na wszystkie wnioski jak najszybciej, więc można się spodziewać wcześniejszej decyzji dotyczącej zgłoszonej reklamy.

Podsumowanie – reklama przy drodze

Powyższe informacje wyczerpują ogólny temat dotyczący wyglądu reklam oraz ich lokalizacji, które muszą być wzięte pod uwagę zaraz na początku przy realizacji projektu. Warto zapoznać się z informacjami które są zawarte na stronie zarządu, a także skonsultować z doradcą w razie wszelkich wątpliwości dotyczących formy reklamy i jej prezentacji. Działanie to pozwoli zaoszczędzić czas i przyśpieszyć realizację projektu w sposób sprawny i bezproblemowy.